Ni skall se mig

…men ni skall se mig, ty jag lever och ni kommer att leva. Johannes 14:19

När Jesus lämnar jorden och den fysiska gemenskapen med lärjungarna säger han paradoxalt nog att han aldrig ska lämna dem. ”Jag ska komma till er”, säger han1, men det är uppenbart att han talar om en annan dimension. ”Den dagen ska ni förstå att jag är i min Fader, och att ni är i mig och jag i er”2.

Vilken dag talar Jesus om? Om vi backar några verser ser vi att han talar om att sända Hjälparen, den helige Ande3. Efter att Jesus renat oss från synd genom att dö i vårt ställe på korset, kunde Gud flytta in i oss och ge oss nytt liv. Primärt är det den mänskliga anden som får nytt liv. Du får öppnade andliga ögon och kan se Gud4. Saker blir självklara som tidigare var grumliga, ”Den dagen ska ni förstå…” Framför allt så blir du medveten om att du har blivit Guds barn5 och att han alltid är närvarande. Du är aldrig mera ensam. Du var älskad redan innan – det har du alltid varit – men nu har du blivit medveten om det. Du har fått en gåva som gör att du ser. Den gåvan kallas tro.

Bön:
Tack Gud för trons gåva. Tack för den barnsliga självklarhet som finns i barnaskapets ande. Tack helige Ande att du har gett mig förmågan att se saker och förstå saker som jag tidigare inte kunde. Hjälp mig helige Ande så att jag aktar tron dyrbar, att jag inte låter själens ifrågasättande kväva den barnsliga tron, i Jesu namn. Amen.

Bibelhänvisningar:
1) Johannes 14:18
2) Johannes 14:20
3) Johannes 14:16
4) Johannes 3:3
5) Romarbrevet 8:15-16

Publicerat av

Niclas Strindell

Niclas Strindell är missionär och pastor. Niclas är född 1971 i Västerbotten, gift med Marianne och har tre söner. Läs mer på Niclas blogg, www.maxa.nu och följ honom på Twitter.