Gud talar om det som inte är

Så står det skrivet: Till fader för många folk har jag satt dig, och det är han inför Gud som han trodde på, honom som gör de döda levande och kallar på det som inte är, som om det vore till. Romarbrevet 4:17

Titta på Abram. Han var gammal och utan barn. Det var väldigt påtagligt. Verkligt. Synligt. Idag i egoismens tidevarv kanske vi inte tycker att det vore så farligt att vara utan barn, men i Abrams kultur var det katastrof. ”Jag går ju bort barnlös” sa Abram1, och man kan höra hans stora sorg över detta.

Men Gud hade något att säga om Abrams situation. Gud sa, Till fader för många folk har jag satt dig. Och Abram valde att tro på Guds ord, på honom som kallar på det som inte är, som om det vore till. Gud talar om det som inte är, som om det vore till, och när han gör det så blir det till2. Guds ord står för evigt fast i himlen3. Han ser det som inte du och jag ser. Därför kan han säga, så här är det, fast det absolut inte ser så ut för dig och mig. Han säger inte, så här ska det bli. Han säger, så här är det.

Gud ville att Abram och Sarai skulle göra likadant. Därför gav han dem nya namn. Sarai skulle kalla sin man Abraham, vilket betyder ”Fader till många folk”4. På det sättet skulle hon kalla på det som inte var, som om det vore till. Och Abram skulle kalla sin fru Sara5, vilket betyder furstinna. Abraham och Sara fortsatte på så sätt att kalla på det som inte var till, ända tills det kom till.

Bön:
Fader, jag vänder mig till dig för att höra vad du har att säga om mig. Hjälp mig helige Ande att ta emot det Fadern säger om mig, att jag inte väljer att fästa mig vid det som är mer påtagligt i mina ögon. Hjälp mig att också tala i enlighet med det du säger om mig, tills dess jag får se det även med mina fysiska ögon, i Jesu namn. Amen.

Bibelhänvisningar:
1) 1 Mosebok 15:2
2) 1 Mosebok 1:3
3) Psalm 119:89
4) 1 Mosebok 17:5
5) 1 Mosebok 17:15

Publicerat av

Niclas Strindell

Niclas Strindell är missionär och pastor. Niclas är född 1971 i Västerbotten, gift med Marianne och har tre söner. Läs mer på Niclas blogg, www.maxa.nu och följ honom på Twitter.