Gud kallar dig att se mer

Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Johannes 3:3
Saliga är de renhjärtade, de skall se Gud. Matteus 5:8

Förutsättningen för att se Gud och Guds rike är att bli född på nytt. Det börjar där, men det slutar inte där. Genom pånyttfödelsen blir det möjligt att se Gud, men att det är möjligt betyder inte att det är lätt för dig att se Gud. I ditt sinne är du fortfarande präglad till att vara vänd mot den fysiska verkligheten. Därför behöver vi det bibeln kallar helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren1.

Helgelse är att vi avskiljer oss för Gud, för prästerlig tjänst. Prästen var avskild för att koncentrera sig på det himmelska. I det nya förbundet är alla kallade till prästerlig tjänst2. Här kanske du reagerar och menar att vi inte ska vara världsfrånvända. Men sanningen är att för att kunna ge världen Jesus så måste vi först se honom. Det spelar ingen roll hur duktiga vi är på att kommunicera i den här världen om vi inte lärt oss att dagligen leva i omvändelse och helgelse, förutan vilka ingen kan se Gud.

På den här vägen blir vi aldrig färdiga3. Målet är att se mer och mer av Gud, inte att bli duktigare och mer hemtama i den här världen.

Bön:
Fader, jag vänder mig till dig idag. Tack för din kallelse till att vara inför ditt ansikte och lära känna dig. Tack Jesus att du har gjort det möjligt för mig att komma till Gud och se Gud, genom ditt blod. Helige Ande, hjälp mig att leva ett Gudstillvänt liv i helgelse, för jag vill se mer av Gud, och bli hemmastadd i Guds rike, i Jesu namn. Amen.


Bibelhänvisningar:
1) Hebreerbrevet 12:14
2) 1 Petrusbrevet 2:9
3) Fil 3:12-14

Publicerat av

Niclas Strindell

Niclas Strindell är missionär och pastor. Niclas är född 1971 i Västerbotten, gift med Marianne och har tre söner. Läs mer på Niclas blogg, www.maxa.nu och följ honom på Twitter.