För att er glädje skall vara fullkomlig

Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Bed och ni skall få, för att er glädje skall vara fullkomlig. Johannes 16:24

Jesus säger inte Be, för att er glädje skall vara fullkomlig. Han säger ni skall få, för att er glädje skall vara fullkomlig. Visst, det finns en viktig typ av bön där gemenskapen med Gud är målet, men här talar Jesus om något annat som är viktigt. Fadern vill att vår glädje skall vara fullkomlig, och hans sätt att glädja oss är likt de flesta fäders: han ger gåvor. Jesus framför en viktig poäng här. Han vill ge dig en rätt gudsbild. Fadern är god. Han vill sina barn gott. Hans glädje är att ge goda gåvor, för han vill se dig glad. När du ser det smälter det hårda hjärtat. Anklagelse mot Gud förbyts i tacksamhet och hopp. Du börjar förvänta dig att något gott skulle kunna drabba dig. Tron börjar växa.

Hittills har ni inte bett om något i mitt namn, säger Jesus. Att bedja i Jesu namn betyder att ställa sig i Kristus och ta ut av det som är sonens rättigheter som arvtagare. Allt mitt är ditt, säger Fadern till den hemmavarande sonen1. Fadern ger alltid Sonen vad han ber om.

Att be i Jesu namn innebär också att be om saker som Sonen skulle be om. När vi lär känna Sonen så börjar vi tänka som han. Vi får samma prioriteringar som han. Vi söker Guds vilja och inte vår egen2. Vi ber om samma saker som Sonen ber om, och vi ber på samma sätt som Sonen – med en självklar övertygelse om att vi kommer att få det vi ber om. Det betyder nu inte att alla våra böner blir gråa och tråkiga. Det är helt naturligt för Sonen att tro att det ligger i Faderns vilja och intention att ge det som är gott till Sonen bara för att glädja honom.

Bön:
Tack Fader att du vill glädja mig. Jag förstår att du vill ge mig det jag ber om. Hjälp mig helige Ande att ta emot Faderns godhet och kärlek. Hjälp mig också att se hur Jesus prioriterar. Jag vill ha samma begär som Jesus i mitt liv, i Jesu namn. Amen.

Bibelhänvisningar:
1) Lukas 15:31
2) Johannes 5:30

Publicerat av

Niclas Strindell

Niclas Strindell är missionär och pastor. Niclas är född 1971 i Västerbotten, gift med Marianne och har tre söner. Läs mer på Niclas blogg, www.maxa.nu och följ honom på Twitter.