Gud tror allt om dig

Kärleken är tålig och mild,
kärleken avundas inte,
den skryter inte,
den är inte uppblåst,
den uppför sig inte illa,
den söker inte sitt,
den brusar inte upp,
den tillräknar inte det onda.
Den gläder sig inte över orättfärdigheten
men har sin glädje i sanningen.
Den fördrar allting,
den tror allting,
den hoppas allting,
den uthärdar allting.
Kärleken upphör aldrig.
1 Korintierbrevet 13:4-8a

Det första vi tänker på när vi läser dessa versar är antagligen att detta är en beskrivning av hur vår kärlek bör vara till vår nästa. Men här finns något mycket större. I dessa versar beskriver Gud Kärleken. Sin kärlek. Gud är förstås upphovet till kärleken, och när han i dessa versar beskriver kärleken så är det ytterst en beskrivning av Hans kärlek till dig.

Han kärlek till dig är tålig – inte lättstött och grinig.

Hans kärlek söker inte sitt. Han värderade dig högre än sig själv när han lät sig dödas på korset i ditt ställe.

Den tillräknar inte det onda. Det onda tillräknade han sin son i ditt ställe.

Hans kärlek tror allting. Oavsett hur du har trasslat till ditt liv så tror Gud på dig. Det är inte kört. Kärleken tror på dig om än ingen annan gör det. Gud hoppas allting om dig. Guds kärlek uthärdar allt det du gjort utan att försvagas. Den upphör aldrig, tar aldrig slut.

Guds kärlek till dig kan aldrig försvagas eller bli förlegad. Det är omöjligt, för hans kärlek till dig är inte baserad på ditt uppförande utan på hans trofasta karaktär. John Bevere i boken Över förväntan

Bön:
Tack Fader för din ofattbara kärlek till mig. Tack att du tror på mig fortfarande, trots all den röra jag ställt till med. Tack att din kärlek har hopp om mig. Helige Ande, låt Kärleken fylla mig med hopp idag. Ge mig din framtidstro, i Jesu namn. Amen.

Publicerat av

Niclas Strindell

Niclas Strindell är missionär och pastor. Niclas är född 1971 i Västerbotten, gift med Marianne och har tre söner. Läs mer på Niclas blogg, www.maxa.nu och följ honom på Twitter.