Du kan få ett andligt sinne

Då kom de ihåg hans ord. Och de vände tillbaka från graven och berättade allt detta för de elva och för alla de andra. Det var Maria från Magdala och Johanna och Jakobs mor Maria. Också de andra kvinnorna som var med dem talade om det för apostlarna. Men det kvinnorna berättade uppfattade dessa som tomt prat, och de trodde inte på dem. Lukas 24:8-11

Ett av de mäktigaste gudsorden från himlen någonsin, uppfattade lärjungarna som tomt prat.

Det är viktigt att vara medveten om sinnets svaghet. Sinnet är ofta snabbt framme och selekterar information på ett väldigt godtyckligt sätt, ibland rutinmässigt, ibland nyckfullt. Sinnet är filtret som Guds ord måste ta sig igenom innan det landar i vårt inre och får chans att skapa övernaturlig tro.

Ordspråksboken 3:5 varnar, ”förlita dig inte på ditt förstånd”. Förståndet är så oerhört begränsat, ja det tenderar till och med att vara förmörkat1. Istället uppmanas du att ”förtrösta på Herren av hela ditt hjärta”. Var misstänksam mot ditt sinne. Var barnslig i hjärtats förtröstan på Gud.

Sinnet kan dock bli andligt2 genom att du regelbundet och medvetet vänder det till Gud och söker honom. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden3. Gör du det så får du ett förnyat sinne som ”kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom.”4

Bön:
Gud, jag vänder mitt sinne till dig idag. Jag söker det som är där ovan, där Kristus sitter. Där är ju mitt liv. Där är mitt hjärtas skatt. Helige Ande, förnya mitt sinne idag så att jag inte i otro sorterar bort det du säger till mig, i Jesu namn. Amen.

1) Efesierbrevet 4:18
2) Rom 8:5-6
3) Kol 3:2
4) Rom 12:2

Publicerat av

Niclas Strindell

Niclas Strindell är missionär och pastor. Niclas är född 1971 i Västerbotten, gift med Marianne och har tre söner. Läs mer på Niclas blogg, www.maxa.nu och följ honom på Twitter.