Jag har utplånat dina överträdelser

Jag har utplånat dina överträdelser som ett moln, dina synder som en sky. Vänd om till mig, ty jag har återlöst dig. Jesaja 44:22

Lägg märke till kronologin i den här versen. Gud säger inte vänd om till mig så ska jag återlösa dig. Han säger Vänd om till mig därför att jag har återlöst dig. Initiativet kom från Gud, inte från dig och mig.

Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare. Romarbrevet 5:8

Vi älskar därför att han först har älskat oss. 1 Johannes brev 4:19

Gud kallar oss till omvändelse, men kärleken och förlåtelsen från Guds sida finns redan där. Den är ovillkorlig. Den beror på vad Jesus har gjort, inte vad du har gjort. Omvändelsen är däremot nödvändig. Frälsningen är beroende av ditt viljebeslut.

Frälsningen är en gåva, inte en belöning. Men en gåva måste tas emot. Och frälsningens gåva tas inte emot med en klackspark. Den tar man emot med stor ödmjukhet, därför att vi känner till hur mycket den kostat Gud. Den kostade Jesu blod. Och det var för mina synders skull som Jesu blod måste utgjutas. Därför finns det inget annat sätt att ta emot frälsningens gåva än att ödmjukt ge sitt liv till Gud och säga: Jag är din tjänare – du är min Herre. Jag har levt mitt liv på mitt sätt, vilket ledde till fördärv. Men du har återlöst mig från detta; från mitt eget sätt att leva. Jag vänder om till dig därför att du har återlöst mig. Du har köpt mig, jag tillhör dig1.

Bibelhänvisningar:
1 Korintierbrevet 6:19-20

Publicerat av

Niclas Strindell

Niclas Strindell är missionär och pastor. Niclas är född 1971 i Västerbotten, gift med Marianne och har tre söner. Läs mer på Niclas blogg, www.maxa.nu och följ honom på Twitter.