Frid både i himlen och på jorden

Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors – frid genom honom både på jorden och i himlen. Kolosserbrevet 1:19-20

Jesu blod har en försonande kraft som skapar frid. Försoningen har en rent juridisk sida som ofta betonas, men den bär också en kraft; en kraft som helar separationens sår och gör två till ett; en kraft som tar bort den skavande oron och skapar frid.

Blodets försonande kraft gäller för dig och mig i himlen; helar oss från separationen från Gud och ger oss frid med Gud (frid och fred är i grunden samma ord). Men blodets kraft gäller även på jorden, säger denna vers. Den gäller människor emellan.

Synden har skapat separation, sår och frustration, inte bara mellan Gud och människa, utan även mellan människor. Men Jesu blod skapar frid (fred) även mellan människor1. Det finns en kraft i Jesu blod som helar även dina ”horisontella” relationer. Så ta emot försoningens mirakel även för dina relationer här på jorden. Ta emot det på samma sätt som du tar emot frid med Gud; be om förlåtelse och tro att Gud ger dig försoningens mirakel. Han kommer att hela och skapa frid genom försoningens kraft.

Bön:
Fader, tack för den möda du gjort dig för att försona allt med dig. Tack att du förlät mig långt innan jag bad om förlåtelse. Hjälp mig att förlåta andra liksom du förlåtit mig. Tack att du skapat frid genom Jesu blod, inte bara i himlen, utan även på jorden. Kom med ditt helande och din frid i relationen till min medmänniska. Jag tar emot det miraklet i Jesu namn. Amen.

Bibelhänvisningar:
1) Efesierbrevet 2:14-16

Publicerat av

Niclas Strindell

Niclas Strindell är missionär och pastor. Niclas är född 1971 i Västerbotten, gift med Marianne och har tre söner. Läs mer på Niclas blogg, www.maxa.nu och följ honom på Twitter.