Föraktad och borträknad

Han var föraktad och övergiven av människor,
en smärtornas man och förtrogen med lidande,
lik en som man skyler ansiktet för,
så föraktad att vi räknade honom för intet.

Men det var våra sjukdomar han bar,
våra smärtor tog han på sig,
medan vi höll honom för att vara hemsökt,
slagen av Gud och pinad.
Han var genomborrad för våra överträdelsers skull,
slagen för våra missgärningars skull.
Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid,
och genom hans sår är vi helade.
Jesaja 53:3-5

Det här bibelstycket kan man dela in i två delar. Den första (vers 3) talar om någon som var föraktad, utslagen, övergiven och ensam. En man som andra människor inte orkade eller ville se. En man som omvärlden räknade bort. En man som var förtrogen med lidande, så identifierad med smärta att han kallas smärtornas man.

Jesus blev förrådd och övergiven av sina närmaste. Han lämnades ensam under sin största kris. Han förkastades av sitt eget folk och räknades bland förbrytare. Han är väl förtrogen med lidande och smärta, inte bara fysisk, utan också själslig. Jesus kan helt och fullt identifiera sig med dig i din svåra situation. Ingen går igenom något som gör så ont att inte Jesus redan varit där och känt smärtan.

Tyvärr så måste vi erkänna att vi ofta räknar bort människor som går igenom svårigheter. Vi har lätt att se ner på svaghet. Men Fadern räknade inte bort Jesus när han var på botten. Fadern föraktar inte svaghet. Fadern föraktar inte dig, oavsett vad du går igenom och oavsett om människor runt omkring dig föraktar dig. Jesus led denna smärta för att visa oss att Fadern inte föraktar den som lider smärta. Gud lider med oss.

Den andra delen (vers 4-5) tar oss ett steg vidare och visar ännu en orsak till varför Jesus lider. Det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig… Gamla Testamentet visar oss en situation som förklarar hur vi ska se på Jesu lidande. Israels folk hade drabbats av förbannelse, och Gud sa till Mose att hänga upp en orm på en påle. Den som har blivit ormbiten och ser på den skall leva, sa Gud1. Galaterbrevet förklarar att Jesus blev gjord till förbannelse i vårt ställe, för att friköpa oss från förbannelse2. Gud uppmanade folket att titta på förbannelsen som hängde på träpålen. Om någon blev biten av en orm, fäste han blicken på kopparormen och fick leva3. Så titta! Det du kan se att Jesus bar för dig, det kan den helige Ande ge dig en övertygelse om att du är friköpt från. Fäst blicken på Jesu ställföreträdande lidande och du får leva.

Bön:
Fader förlåt oss när vi ibland föraktat svaga människor eller dragit oss undan från att se lidande. Tack Jesus, du smärtornas man, att du valde att gå lidandets väg, längst in i mörker och ångest. Du har gått den vägen före oss och du föraktar oss inte där vi är. Hjälp mig helige Ande att fästa min blick på Jesus lidande på korset, så att jag får leva, i Jesu namn. Amen.

Bibelhänvisningar:
1) 4 Mosebok 21:8
2) 4 Mosebok 21:9
3) Galaterbrevet 3:13

Publicerat av

Niclas Strindell

Niclas Strindell är missionär och pastor. Niclas är född 1971 i Västerbotten, gift med Marianne och har tre söner. Läs mer på Niclas blogg, www.maxa.nu och följ honom på Twitter.