Han är den som döper i den helige Ande

Jag döper er med vatten. Men det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte ens värd att knyta upp hans sandalremmar. Han skall döpa er i den helige Ande och i eld. Luk 3:16

Johannes var sänd för att döpa i vatten. Jesus var sänd för att döpa i helig Ande. När Gud introducerar Jesus för Johannes döparen så sa han, ”Den som du ser Anden komma ner och bli kvar över, han är den som döper i den helige Ande”1. Ett av Jesu främsta uppdrag är alltså att döpa dig och mig i den helige Ande. Det var syftet med att han dog för oss; att röja undan vår synd2 så att Gud den helige Ande skulle kunna komma nära oss. Gud har alltid velat komma nära oss, ända sedan den dag när han ropade i lustgården, ”Var är du?”3, men Gud är helig, och vi kan inte komma nära honom så länge vi har synd.

Det är dessa två saker som Johannes döparen säger om Jesus när han presenterar honom för sina lärjungar. ”Se Guds lamm, som tar bort världens synd”, och senare, ” han är den som döper i den helige Ande”.

Dopet i den helige Ande är ingen ”option” för den som är extra andlig. Det är istället själva syftet. Det är Gud som vill komma nära, nära. Så nära att det handlar om att bli doppad i honom. Du kan få bli doppad i Gud den helige Ande, han som är både vatten och eld.

Bön:
Tack Jesus att du har burit all min synd. Tack att du kom för att döpa mig i helig Ande. Jag vill inte ha Gud på avstånd. Jag är ju renad nu. Så kom nära mig Gud. Doppa mig i helig Ande och eld, i Jesu namn. Amen.

Bibelhänvisningar:
1) Johannes 1:33
2) Johannes 1:29
3) 1 Mosebok 3:9

Din ande är villig

Håll er vakna och be, så att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt. Matteus 26:41

Se den uppmuntran som finns i Jesu ord. Anden är villig. Det fanns inget synligt hos lärjungarna som tydde på att anden var villig. Ärligt talat så såg det bedrövligt ut. Trots stundens allvar och Jesu vädjan så gav de efter för sina kroppars vädjan om en kort stunds sömn. Stundens njutning. Jesus kunde ha sagt, Vad svaga ni är!, men det gör han inte. Han visar att han är medveten om den strid som pågår inom människan.

Kan de ha missbedömt stundens allvar? Helt klart hade de inte totalbilden, att människosläktets eviga frälsning stod på spel, men de kan inte ha missat att det var en väldigt allvarlig stund för Jesus. Matteus återger att ängslan och ångest kom över honom1. Det märktes på utsidan. Strax innan hade han sagt, Min själ är bedrövad, ända till döds. Stanna här och vaka med mig2. Det hade inte undgått dem att Jesus, som alltid hade varit full av tro, nu genomgick sitt livs kris. Jesus bad dem om hjälp.

I din ande, det nya hjärtat3 som Jesus har gett dig, är du villig. Det är Jesus som säger det. Anden i människan är en Herrens lykta4. Du kan följa din ande, säger Gud. När du gör det så kommer det liv från din invärtes människa. Övervinnande liv. Liv som vinner över köttet, den svaga delen av ditt liv.

Bön:
Jesus, tack att du vann seger över ditt kött, som ville undgå lidandet. Tack att du har gett mig din seger. Helige Ande, hjälp mig att välja andens väg idag och förneka köttet. Hjälp mig att inte tappa modet när jag ser den svaghet som bor i mitt kött. Fader, tack att du har gett mig en villig ande. Amen.

Bibelhänvisningar:
1) Matteus 26:37
2) Matteus 26:38
3) Hesekiel 36:26
4) Ordspråksboken 20:27

Sänd ditt ljus och din sanning

Sänd ditt ljus och din sanning, må de leda mig, må de föra mig till ditt heliga berg och till dina boningar, så att jag får gå in till Guds altare, till Gud, som är min glädje och fröjd, och tacka dig på harpa, Gud, min Gud. (Psalm 43:3-4)

Psalmisten ropar till Gud att han ska sända sitt ljus och sin sanning till vägledning in i Guds närvaro. Det är ingen tvekan om att ljus och sanning står för Guds ord. ”Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig”1. ”Sanningens väg har jag valt, dina domslut har jag ställt framför mig”2. Båda dessa versar visar att Ordet bildar en väg att gå på. Den vägen leder in i Guds närhet.

Som svar på denna bön sände Gud oss Ordet, inkarnerat i en människa3. Jesus blev ”Gud med oss”4. Han sa, ”Jag är vägen, sanningen och livet.”5 Man kommer till Fadern genom Jesus, han som är vägen och sanningen förkroppsligad och förverkligad. Gud sände oss inte bara bud och teorier. Han blev människa, för att komma nära oss; för att dela vårt liv; för att bli en medvandrare på vägen; för att själv vara ljuset på vägen; för att, när det skakar runt omkring, själv vara vägen som bär oss.

Vi möter honom fortfarande i Ordet. Men nu när vi läser bibeln så vet vi att han är nära oss. Ordet har ju blivit kött. Jesus, ledsagaren och vägen, har kommit till dig idag genom ordet. Han leder dig rätt idag, både i vardagens vägval, och in till Guds altare, till Gud, som är min glädje och fröjd.

Bön:
Gud, tack att du har sänt ditt ord till mig idag. Jag tror att det ordet ska leda mig och bära mig idag, dels i vägval, men framför allt in i din närvaro. Nu tar jag första steget in på Vägen idag, i tro på att den leder och bär ända fram. Du är min glädje och fröjd. Amen.

Bibelhänvisningar:
1) Psalm 119:105
2) Psalm 119:30
3) Johannes 1:14
4) Jesaja 7:14
5) Johannes 14:6

Förlovad med en felfinnare?

Barmhärtig och nådig är HERREN, sen till vrede och stor i nåd. Han går inte ständigt till rätta och vredgas inte för evigt. Psalm 103:8-10

Gud kallar Abraham för sin vän1. Men inte nog med det. Genom Sonen är vi trolovade2 med Gud och han talar om giftemål. Han kallar dig och mig för ”bruden”.3

Varför trolovar man sig med någon? Är det för att ha någon att ständigt tillrättavisa? Nej knappast. Men ibland tänker jag på Gud som om han ständigt ville gå till rätta med mig. Det är en märklig gudsbild. Ibland får vi för oss att vi måste be om förlåtelse varannan minut för något som vi tror att Gud går till rätta med oss om. Men när du och jag besinnar att Gud främst av allt söker en kärleksrelation med dig och mig, så ser vi hur orimlig en sådan tanke är. Likväl verkar denna gudsbild vara vanlig hos oss, eftersom Gud i skriften behöver understryka, ”Han går inte ständigt till rätta”.

Absolut är det så att den helige Ande hjälper oss att se synd som vi måste göra upp med, men något är ur balans om det mesta av vår konversation med honom handlar om synd. Då är det dags att vila ögonen på Jesus en stund, offerlammet som bar din synd så att du skulle få ikläda dig hans rättfärdighet.

Bön:
Tack Jesus att du tog all min synd så att jag får ikläda mig din rättfärdighet. Tack Fader att du inte ständigt går till rätta med mig. Tack att du älskar mig. Jag vill besvara din kärlek idag genom tacksägelse och lovsång istället för att titta på mina svagheter. Hjälp mig helige Ande. Amen.

Bibelhänvisningar:
1) Andra Krönikeboken 20:7, Jesaja 41:8, Jakobs brev 2:23
2) Andra Korinterbrevet 11:2
3) Uppenbarelseboken 19:7-8

Herren är min del

HERREN är min del och min bägare, du är den som uppehåller min arvedel. En lott har tillfallit mig i det ljuvliga, ja, ett underbart arv har jag fått. Psalm 16:5-6

Romarbrevet 8 säger att den som tagit emot Jesus är Guds barn och Guds arvinge1. Fadern älskar oss så mycket att han ger sin ende son för att dö i vårt ställe. ”Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom?”2 Gud verkar väldigt mån om att du och jag förstår att han inte håller tillbaka något gott från sina barn.

Men tänk dig en brud som är mer intresserad av brudgummens arv än av honom själv. Det låter minst sagt osympatiskt. Låt oss stanna upp ett ögonblick och fråga oss själva: Vad präglar min relation med Jesus?

Tänk vad viktigt det är att vi inte missar det väsentligaste i livet, att leva i en nära kärleksrelation med Honom som är livet själv! David utbrister i psalmen, ”HERREN är min del”. Gud uttrycker detsamma när han säger till Abram, ”Jag är din sköld, din stora belöning.”3

Bön:
Fader, tack för din godhet och kärlek emot mig. Tack att du vill ge goda gåvor. Men förlåt mig att jag ibland söker din hand före jag söker ditt ansikte. Jag vill vara nära dig idag. Helige Ande, dra mig nära Faderns hjärta, genom Sonen. Amen.

Bibelhänvisningar:
1) Romarbrevet8:17
2) Romarbrevet 8:32
3) 1 Mosebok 15:1 i översättning från NIV/KJV

Kan man be en skriven bön?

Kristna i alla tider har funnit stor hjälp i att be skrivna böner. Det finns flera orsaker till det. För de flesta kristna är detta inget konstigt, men en del menar att en bön måste formuleras i nuet för att vara effektiv och autentisk. Om du hör till dem som tänker så, så låt mig utmana dig. Jag tror att det blir en välsignelse för dig att upptäcka att båda typerna av bön är till stor hjälp.

Här är några anledningar till varför skrivna böner många gånger är en hjälp:

  • Många kommer att be samma bön. Om man tänker på det när man ber så växer en medvetenhet om enhet med andra troende fram. Jesus har också lovat att om troende kommer överens om något och ber om det så ska Fadern ge dem det (Matteus 18:19). Detta tycker jag är en spännande dimension av tidebönen.
  • Man behöver ibland hjälp att be. Ibland är det svårt att samla sina tankar. När man är trött, ledsen eller okoncentrerad kan det vara av stor hjälp att läsa en bön och samla sina tankar runt den.
  • Bibeln ger oss många skrivna böner. Psaltaren är full av dem, och de skrevs inte bara för dokumentation. De användes av judarna och av de första kristna som böner och lovsånger. Även Jesus bad ur psaltaren (Markus 14:26), till och med när han hängde på korset (Markus 15:34).
  • Jesus säger, ”Så skall ni be”, innan han lär oss Herrens bön (Matteus 6:9). Det är väl det klaraste argumentet man kan hitta för att inte alla böner måste vara påhittade i nuet? Om Jesus säger ”Så skall ni be” så är det nog ingen tvekan om att Herrens bön är den bästa och mest effektiva bön vi kan be.

Kanske är du en karismatiker som förespråkar fri bön från hjärtat. Det är jättebra. Men ibland lurar vi oss själva att tro att vi ber mer än vad vi gör. Jag ber hellre en skriven bön på morgonen så jag vet att det blir av även när jag är så trött att det andra inte funkar. Sedan kan den skrivna bönen inspirera till mer fri bön under dagen. Det är därför BraStart.se finns. Inte för att ersätta den fria bönen, utan för att vara en hjälp för oss att komma igång.

Länktips: